رشد جمعیت چشمگیر در سه ماهه سوم 2019 کانادا

فهرست مطالب

طبق گزارش اداره آمار کانادا در سه ماه سوم سال 2019، مهاجرت به افزایش و رشد جمعیت کمک به سزایی کرده است. 

بزرگترین افزایش جمعیت  ثبت شده در کانادا در سه ماهه سوم سال 2019 رخ داد. در ابتدای اکتبر، جمعیت کانادا 37.797.496 نفر تخمین زده شد که گزارش های آماری کانادا، افزایش 208.234 نفر از ابتدای ژوئن را نشان می داد.

این نخستین باری است که جمعیت کانادا سه ماهه از سال بیش از 200 هزار نفر افزایش یافته است. این افزایش جمعیت سه ماهه معادل  6 دهم درصد می باشد، بزرگترین رشد آماری است که کانادا از زمان اجرای سیستم حسابداری جمعیتی فعلی خود در ژولای 1971 مشاهده کرده است. این افزایش جمعیت بیشتر توسط مهاجران و ساکنان غیر دائمی مانند نیروهای کار موقت  ایجاد شده است.

طبق آمار تخمین زده شده،  103.751 نفر مهاجر جدید و 82.438 نفرساکن غیر دائمی در سه ماهه سوم سال وارد کانادا شده اند. آمار نشان می دهد که چنین رشدی در افزایش جمعیت کانادا در یک بازه سه ماهه هرگز در سال های قبل مشاهده نشده بوده است. مهاجران بین المللی دائمی و موقت معادل 83.4 درصد از کل رشد جمعیت کانادا در سه ماهه سوم را تشکیل می دهند.

این رشد جمعیت در بریتیش کلمبیا با 0.7 درصد افزایش، بیشترین رشد را نشان می دهد.کمترین رشد جمعیت در نیوفاندلند(Newfoundland)   با 0.1 درصد رشد بود. بیش از 16 درصد باقیمانده از آمار رشد جمعیت حاصل از افزایش طبیعی یا تفاوت بین تعداد زاد و ولد و مرگ و میرها بوده است. انتظار می رود که جمعیت کانادا به دلیل سطح بالای مهاجرت به رشد خود ادامه دهد، در حالی که افزایش طبیعی جمعیت به دلیل پایین بودن رشد جمعیت و میزان پایین تولد، روند نزولی  خود را حفظ کند.

مرجع : CICNEWS

گروه مهاجرتی پیرسوک آماده ی ارائه ی تخصصی ترین خدمات مهاجرتی برای دریافت اقامت دایم این کشور می باشد.

 

فرم های ارزیابی رایگان

 

بیشتر بخوانید :

برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان کانادا

تحصیل در کانادا

برنامه استارت آپ کانادا

error: Content is protected !!