فرم ارزیابی

  نام و نام خانوادگی:
  سن:
  وضعیت تاهل:
  دارای مدرک معتبر زبان هستید؟ نوع آزمون و نمره ی هر مهارت را درج نمایید
  لطفا سوابق تحصیلی خود را با درج مدرک، رشته و سال دریافت مدرک بنویسید:
  لطفا سوابق کاری خود را با درج عنوان شغلی، سال شروع و پایان، نام کارفرما و کشور محل کار را بنویسید*:
  آیا تاکنون برای ویزای کانادا اقدام کردید؟ (لطفا نوع ویزا و نتیجه را بنویسید)
  متقاضی مهاجرت از طریق چه برنامه ای هستید؟
  کشور محل زندگی:
  شماره تماس:
  آدرس ایمیل*:
  اگر دارای فرزند هستید تعداد فرزندان:
  لطفا سوابق سفر خود را با درج سال سفر، کشور و نوع ویزا بنویسید:
  آیا تاکنون ویزای شما از کشوری ریجکت شده است؟ (اگر بله کدام کشورها و در چه سالی)
  آیا خودتان یا همسرتان تاکنون در ایران یا سایر کشورها مرتکب جرم شده اید؟
  آیا از بیماری خاصی رنج می برید؟ اگر بلی نوع بیماری
  error: Content is protected !!