صدور 121 دعوتنامه ی جدید در برنامه مهاجرت استان آلبرتا

فهرست مطالب

استان آلبرتا 121 دعوت نامه ی جدید برای متقاضیان اکسپرس اینتری برنامه مهاجرت استان آلبرتا صادر کرد.

بخش عمده ای از دعوت نامه های صادر شده مربوط به پرونده های افراد دارای پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری کانادا، برای اقامت دائم کانادا از استان آلبرتا بودند.

استان آلبرتا کانادا در تاریخ 15 آگوست، 121 دعوت نامه Notifications of Interest (NOIs) to Express Entry برای کسانی که حداقل 400 امتیاز را در سیستم جامع امتیاز بندی استان آلبرتا کسب نموده بودند، صادر کرد.

این دومین دور انتخاب سیستم اکسپرس اینتری استان آلبرتا در ماه آگوست است که به اداره مهاجرت استان آلبرتا کانادا امکان می دهد که از بین پرونده های برنامه اکسپرس اینتری استان آلبرتا واجدین شرایط را انتخاب کند. همچنین دور قبلی انتخاب سیستم اکسپرس اینتری آلبرتا در تاریخ 7 آگوست انجام و 35 دعوت نامه برای پرونده هایی با حداقل امتیاز 352 صادر شد.

در برنامه ی مهاجرت استان آلبرتا کانادا همانند سایر برنامه های مهاجرتی کانادا، اولین قدم ساخت پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری می باشد.

اداره مهاجرت استان آلبرتا اعلام کرده است که در این دور انتخاب از بین واجدین شرایط، نیازی به Job offer و سابقه ی کار در این استان نمی باشد با این حال، متقاضیان باید در شغلی مشغول به کار باشند که جزو اولویت های این استان باشد و به اقتصاد استان آلبرتا کمک کند. همچنین استان آلبرتا کانادا اعلام کرده است که لیستی از مشاغل مورد نیاز ارائه نخواهد داد.

AINP اعلام کرد در این دور اولویت با کسانی است که دارای شرایط زیر باشند:

  • از استان آلبرتا پیشنهاد کار داشته باشند.
  • در استان آلبرتا دارای سابقه ی کار یا تحصیل باشند.
  • یکی از والدین یا فرزندان یا خواهر و برادران وی در این استان زندگی کنند.

از بیش از یک سال پیش که برنامه اکسپرس اینتری استان آلبرتا راه اندازی شده است 28 دور انتخاب از بین متقاضیان برگزار شده و همچنین 5503 NOI برای متقاضیان مهاجرت به استان آلبرتا صادر شده است. متقاضیانی که در سیستم اکسپرس اینتری این استان NOI دریافت میکنند می توانند برای برنامه ی مهاجرت استانی نیز اقدام کنند که در صورت پذیرفته شدن، دارای 600 امتیاز بیشتر در سیستم امتیاز بندی جامع خواهند شد.

گفتنی است در سال 2019 حداقل امتیاز در سیستم امتیاز بندی استان آلبرتا، 302 امتیاز بوده است.

error: Content is protected !!