شهروندی کانادا

برچسب: شهروندی کانادا

چگونگی روند تغییر دریافت شهروندی کانادا در آینده

روند دریافت شهروندی کانادا تغییر خواهد کرد! اداره مهاجرت کانادا گزارشی دقیق تر از برنامه شهروندی کانادا در سال های 2013 تا 2018 منتشر کرد. این گزارش که کلیات آن در ماه نوامبر منتشر شد، شامل توصیه های اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در مورد رسیدگی به مسائل موجود در برنامه شهروندی است. در حال حاضر، مقیمان دائم کانادا (PR)، چنانچه حداقل سه سال در کانادا زندگی کرده باشند در کنار

error: Content is protected !!