چگونگی روند تغییر دریافت شهروندی کانادا در آینده

فهرست مطالب

روند دریافت شهروندی کانادا تغییر خواهد کرد!

اداره مهاجرت کانادا گزارشی دقیق تر از برنامه شهروندی کانادا در سال های 2013 تا 2018 منتشر کرد.

این گزارش که کلیات آن در ماه نوامبر منتشر شد، شامل توصیه های اداره مهاجرت کانادا (IRCC) در مورد رسیدگی به مسائل موجود در برنامه شهروندی است. در حال حاضر، مقیمان دائم کانادا (PR)، چنانچه حداقل سه سال در کانادا زندگی کرده باشند در کنار داشتن دیگر شرایط لازم می توانند برای شهروندی اقدام نمایند. به طورکلی، متقاضیان شهروندی می بایست آزمون شهروندی یا مصاحبه را با موفقیت بگذرانند و دارای مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی باشند.

بیش از دو میلیون و هشتصد هزار فرد دارای اقامت دائم بین سال های 2005 تا 2015 وارد کانادا شدند، 50 درصد این افراد تا پایان ماه دسامبر 2018 شهروندی کانادا را دریافت کردند. 7 درصد دیگر نیز برای شهروندی درخواست دادند. این آمار با نرخ شهروندی کانادا که در سال 2016 حدود 86.2 درصد بود متمایز است. نرخ شهروندی درصد افراد دارای اقامت دائمی است که شهروندی کانادا را دریافت می کنند. اکثر این افراد کانادا را به عنوان خانه دائمی خود انتخاب می کنند. اگرچه اکثر مقیمان دائمی موفق به دریافت شهروندی کانادا می شوند، با این حال نرخ شهروندی در جمعیت های مختلف متفاوت است و اخیرا برای مهاجران مدت زمان بیشتری طول می کشد تا شهروندی کانادا را دریافت کنند.

بازبینی هزینه درخواست شهروندی

با اینکه افزایش Application Fee تأثیر عمده ای بر تعداد کلی پذیرش ها نداشته است، اما این موضوع پناهندگان و خانواده های کم درآمد را تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر Application Fee برای بزرگسالان حدود 630 دلار و برای افراد زیر 18 سال 100 دلار است. به گزارش IRCC ساختار هزينه ها باید مجددا بررسی شود تا دسترسي عادلانه برای درخواست شهروندي برای همه افراد فراهم شود.

شفافیت بیشتر  در مورد سطح تحصیلات و  زبان

افرادی که در کانادا با چالش های اقتصادی – اجتماعی روبرو هستند، برای دریافت شهروندی نیز با موانعی در خصوص تحصیلات و مهارت زبانی مواجهه می شوند. برآورده كردن این دو شرط، خصوصاً برای پناهندگان و افرادی كه سطح زبان و تحصیلات كمی دارند دشوار است. از این الزامات می توان با دلسوزی چشم پوشی کرد، اما پارامتر های مشخصی برای معافیت وجود ندارد. در نتیجه، اکثر معافیت ها با نظر پزشکی صادر می شوند. پروسه درخواست معافیت در این سال ها دشوار و تعداد آن محدود بوده است.

بهبود روند تایید مدرک زبان

به گزارش IRCC شواهد مورد قبول برای تأیید زبان بسیار گسترده است و همیشه توانایی واقعی متقاضی را نشان نمی دهد. ارزیابی مهارت زبان برای افسران اداره مهاجرت دشوار است، زیرا در ابزارهای ارزیابی فعلی افیسر های اداره مهاجرت ارزیابی کننده اصلی نیستند. به همین دلیل IRCC توصیه می کند تا افسران جهت تأیید سطح زبان تجهیز شوند و پشتیبانی بهتر برای ارزیابی توانایی زبان ارائه شود.

رویکرد جدید برای سطح دانش مورد نیاز

میزان تسلط به زبانی که برای راهنمای مطالعه آزمون شهروندی و آزمون ارزیابی دانش مورد نیاز است، نسبت به قسمت زبان این آزمون بالاتر است. به همین دلیل، IRCC دریافت که نیاز به ابزارهای بیشتر و پشتیبانی از متقاضیان می باشد. بنابراین قصد دارد رویکردی جدید در این خصوص به کار بگیرد. احتمالا در خصوص راهنمای مطالعه تجدید نظر شود یا امکاناتی برای دسترسی بهتر به اطلاعات فراهم شود.

افزایش مشارکت فعال در جوامع کانادایی

بسیاری از مهاجرانی که شهروند می شوند، به کانادا و جامعه خود احساس تعلق و به نهادهای کانادایی اعتماد دارند. بسیاری از این افراد از نظر اقتصادی عملکرد خوبی دارند و در سازمان های داوطلبانه شرکت می کنند. این یافته ها حاکی از آن است که افراد دارای اقامت دائم (PR) تمایل بیشتری به کانادایی شدن دارند.

تفاوت مشاهده شده در درآمد شغلی بین شهروندان و ساکنان دائمی ناشی از ویژگی های اجتماعی-اقتصادی فرد است و به دلیل وضعیت اقامت نیست. انجام کارهای داوطلبانه و عضویت در گروه ها نیز بسته به ویژگی های اجتماعی – اقتصادی افراد متفاوت است، اما تمایل مشارکت شهروندان بیشتر از ساکنان دائمی است. ساکنان دائمی که قصد تقاضای شهروندی را نداشتند تمایل کمتری به انجام این فعالیت ها داشتند.

این نوع مشارکت عمومی از اهداف اصلی برنامه شهروندی است، با این حال، IRCC مکانیسم های محدودی برای تأثیرگذاری بر این نتایج در اختیار دارد و در حال حاضر بیشتر فعالیت های IRCC در زمینه بهبود روند درخواست شهروندی متمرکز است.

منبع: CIC

آیا تصمیم دارید ویزای کانادا را دریافت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!