شرایط مهاجرت به کانادا

برچسب: شرایط مهاجرت به کانادا

مدرن سازی سیستم مهاجرتی توسط دولت کانادا

مدرن سازی سیستم مهاجرتی توسط دولت کانادا کشور کانادا انتظار دارد با توجه به کاهش محدودیت های سفر اعمال شده به واسطه ویروس کرونا در سراسر جهان، شاهد افزایش چشمگیری در برنامه های مهاجرتی خود باشد. این موضوع به تازگی در وبسایت دولت فدرال منتشر شده است. هدف از انتشار این سند، یافتن سازمان هایی (vendor) است که بتوانند در مدرن سازی نحوه پردازش اپلیکیشن های مهاجرتی به اداره مهاجرت

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت کانادا

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت کانادا کانادا برنامه های مهاجرتی متفاوتی دارد که برای اقدام در هر کدام، متقاضی به مدارک متفاوتی نیاز خواهد داشت. با توجه به روش مهاجرتی که توسط فرد متقاضی انتخاب می شود مدارک مورد نیاز نیز متفاوت خواهد بود. یک سری از مدارک جز مدارک عمومی هستند و برای اقدام باید تهیه شوند. در زیر به مدارک عمومی که معمولا در همه برنامه های مهاجرتی

هر ساله چه تعداد مهاجر وارد کانادا می شود؟

هر ساله چه تعداد مهاجر وارد کانادا می شود؟ بر اساس آمار رو به رشد ورود مهاجران به کانادا، پیش بینی می شود که در طی سه سال ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود یک میلیون مهاجر وارد کانادا شوند. مهاجرانی که از برنامه برنامه اکسپرس اینتری، business Immigrant، PNP Immigrant و Quebec Immigrant وارد کانادا می شوند، عمده این جمعیت را شامل می شوند. در جایگاه دوم بیشترین مهاجران وارد

error: Content is protected !!