هر ساله چه تعداد مهاجر وارد کانادا می شود؟

فهرست مطالب

هر ساله چه تعداد مهاجر وارد کانادا می شود؟

بر اساس آمار رو به رشد ورود مهاجران به کانادا، پیش بینی می شود که در طی سه سال ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود یک میلیون مهاجر وارد کانادا شوند.

مهاجرانی که از برنامه برنامه اکسپرس اینتری، business Immigrant، PNP Immigrant و Quebec Immigrant وارد کانادا می شوند، عمده این جمعیت را شامل می شوند.

در جایگاه دوم بیشترین مهاجران وارد شده به کانادا در طی سه سال آینده، متقاضیانی هستند که از طریق خانوادۀ شان وارد کانادا می شوند. این تعداد در سال ۲۰۱۹ حدود ۹۱۰۰۰ نفر پیش بینی می شود.

بر اساس پیش بینی ها، شمار پناهنده ها نیز با سرعت رو به افزایش است. البته تعدادی نیز وارد کانادا می شوند که در هیچکدام از این گروه ها قرار ندارند. این بخش تحت عنوان بشر دوستان و غیره دسته بندی می شوند.

 

منبع: Immigration.Ca

error: Content is protected !!