آفرهای ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی

دسته‌بندی: آفرهای ویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی

رشته: IT و تحلیل Data کالج: New Brunswick Community College در شهر Saint John

رشته  IT و تحلیل Data در  New Brunswick Community College در شهر Saint John   طول دوره:1 سال با کارآموزی شهریه سالانه: حدود 12500 دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (حداقل 5.5 در همه مهارت ها) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 103 * لطفا توسط لینک زیر

رشته: مدیریت بیزنس کالج: New Brunswick Community College در شهر Saint John

رشته مدیریت بیزنس در  New Brunswick Community College در شهر Saint John   طول دوره:1 سال با کارآموزی شهریه سالانه: حدود 12500 دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (حداقل 5.5 در همه مهارت ها) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله مرتبط با بیزنس یا رشته های مرتبط با آن کد رشته و دانشگاه مورد نظر*

رشته: مدیریت بیزنس کالج: St.Clair College در شهر Windsor

رشته مدیریت بیزنس در St.Clair College در شهر Windsor   طول دوره:2 سال شهریه سالانه: حدود 16000 دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک ۵.۵ (حداقل ۵ در همه مهارت ها) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 101 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا را در فرم ارزیابی

رشته: تحلیل Data برای کسب و کار کالج: St.Clair College در شهر Windsor

رشته تحلیل Data برای کسب و کار در St.Clair College در شهر Windsor   طول دوره:2 سال شهریه سالانه: حدود 16000 دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک ۵.۵ (حداقل ۵ در همه مهارت ها) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 104 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا

رشته: امنیت Data و اطلاعات کالج: Red River College در شهر Winnipeg

– رشته امنیت Data و اطلاعات در Red River College در شهر Winnipeg   طول دوره:20 ماه شهریه سالانه: حدود 17000 دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های با حداقل نمره 6) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله متناسب با رشته IT کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 113 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را

رشته: مدیریت بیزنس کالج: Mohawk College در شهر Hamilton

رشته مدیریت بیزنس در Mohawk College در شهر Hamilton   طول دوره: 2 سال شهریه سالانه: حدود 17000 دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های با حداقل نمره 5.5) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل تحصیلات دانشگاهی ۲ ساله کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 112 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا را در

رشته: بهداشت عمومی و محیط زیست دانشگاه: Concordia University of Edmonton

رشته بهداشت عمومی و محیط زیست در Concordia University of Edmonton   طول دوره: 1 سال شهریه سالانه: حدود 12500 دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های با حداقل نمره 6) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل لیسانس 4 ساله کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 111 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد

رشته: تحلیل Data و Marketing کالج: Okanagan College

رشته تحلیل Data و Marketing در Okanagan College   طول دوره: 2 سال با کارآموزی شهریه سالانه: حدود 14500 دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های با حداقل نمره 6) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل لیسانس کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 110 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا را

رشته: مدیریت منابع انسانی، Marketing کالج: Okanagan College

رشته های مدیریت منابع انسانی، Marketing در Okanagan College   طول دوره: 2 سال با کارآموزی شهریه سالانه: حدود 14500 دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های با حداقل نمره 6) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل لیسانس کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 109 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا

رشته: مدیریت توریسم و جهانگردی دانشگاه: Royal Roads University در ویکتوریا

رشته مدیریت توریسم و جهانگردی در دانشگاه Royal Roads University در ویکتوریا   طول دوره: 2 سال با کارآموزی شهریه سالانه: حدود 19 هزار دلار کانادا با بیمه درمانی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 (مهارت های Speaking و Writing حداقل 6) ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: حداقل لیسانس 4 ساله به علاوه سابقه کار کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 108 * لطفا

error: Content is protected !!