آفرهای ویژه برای افراد دارای دیپلم

دسته‌بندی: آفرهای ویژه برای افراد دارای دیپلم

رشته: تکنولوژی مهندسی مکانیک، شیمی، برق و الکترونیک کالج: College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند

رشته های تکنولوژی مهندسی مکانیک، شیمی، برق و الکترونیک در کالج College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند   طول دوره: 3 سال (برخی رشته ها همراه با کارآموزی می باشد) شهریه سالانه: حدودا 10 هزار دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 119 * لطفا توسط

رشته: تکنولوژی مهندسی عمران و معماری کالج: College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند

رشته تکنولوژی مهندسی عمران و معماری در کالج College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند   طول دوره: 3 سال (برخی رشته ها همراه با کارآموزی می باشد) شهریه سالانه: حدودا 10 هزار دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 118 * لطفا توسط لینک زیر فرم

رشته: کنترل و ابزار دقیق کالج: College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند

رشته کنترل و ابزار دقیق در کالج College of the North Atlantic در استان نیوفاوندلند   طول دوره: 3 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 10 هزار دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 140 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد

رشته: توسعه بازی های کامپیوتری، مدیریت شبکه و توسعه نرم افزار و وب کالج: New Brunswick Community College در شهر Moncton

رشته های توسعه بازی های کامپیوتری، مدیریت شبکه و توسعه نرم افزار و وب در کالج New Brunswick Community College در شهر Moncton   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 13 هزار دلار کانادا به همراه هزینه کتاب و بیمه دانشجویی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته

رشته: تکنولوژی خودرو، ماشین های CNC کالج: New Brunswick Community College در شهر Moncton

رشته های تکنولوژی خودرو، ماشین های CNC در کالج New Brunswick Community College در شهر Moncton   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 12 هزار دلار کانادا به همراه هزینه کتاب و بیمه دانشجویی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 116 *

رشته: تکنولوژی ساخت و ساز، مدیریت ساخت و ساز، تکنولوژی معماری کالج: New Brunswick Community College در شهر Moncton

رشته های تکنولوژی ساخت و ساز، مدیریت ساخت و ساز، تکنولوژی معماری در کالج New Brunswick Community College در شهر Moncton   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 13 هزار دلار کانادا به همراه هزینه کتاب و بیمه دانشجویی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه

رشته: برنامه نویسی کامپیوتر، مدیریت شبکه کالج: New Brunswick Community College در شهر Saint John

رشته های برنامه نویسی کامپیوتر، مدیریت شبکه در کالج New Brunswick Community College در شهر Saint John   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 12 هزار دلار کانادا به همراه هزینه کتاب و بیمه دانشجویی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 121

رشته: سیستم های انرژی و تکنولوژی سوخت کالج: New Brunswick Community College در شهر Saint John

رشته های سیستم های انرژی و تکنولوژی سوخت در کالج New Brunswick Community College در شهر Saint John   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 12 هزار دلار کانادا به همراه هزینه کتاب و بیمه دانشجویی نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* :

رشته: Multimedia Production کالج: Lethbridge College استان آلبرتا

رشته Multimedia Production در Lethbridge College استان آلبرتا   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 12 هزار دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 123 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا را در فرم

رشته: Interior Design Technology کالج: Lethbridge College استان آلبرتا

رشته Interior Design Technology در Lethbridge College استان آلبرتا   طول دوره: 2 سال همراه با کارآموزی شهریه سالانه: حدودا 12 هزار دلار کانادا نمره زبان مورد نیاز: آیلتس آکادمیک 6 بدون مهارت زیر 5.5 ترم شروع تحصیل: پاییز 2020 تحصیلات مورد نیاز: اتمام گرید 12 (دیپلم دبیرستان) کد رشته و دانشگاه مورد نظر* : 124 * لطفا توسط لینک زیر فرم ارزیابی را تکمیل کرده و  کد بالا را در

error: Content is protected !!