گزینش جدید استان British Columbia برای نیروی کار متخصص و فارغ التحصیلان بین المللی

فهرست مطالب

گزینش جدید استان British Columbia برای نیروی کار متخصص و فارغ التحصیلان بین المللی

در این گزینش برای ۲۳۸  نفر از متقاضیان این برنامه مهاجرتی دعوتنامه ارسال شده است.

در گزینش قبلی برنامه مهاجرتی British Columbia که در تاریخ ۳۰ جولای امسال صورت گرفت، برای تعداد ۷۰ متقاضی برنامه BC PNP Tech Pilot دعوتنامه صادر شد. حداقل امتیاز مورد نظر در این گزینش ۹۰ بود و متقاضیان ۴ برنامه زیر مشمول آن می شدند:

Skilled Worker, SI

International Graduate, SI

Skilled worker, EEBC

International Graduate, EEBC

برنامه استانی مهاجرت BC PNP Tech Pilot که در سال ۲۰۱۷ آغاز شده، به شدت توسعه یافته است. این برنامه به مشاغل حوزه فناوری می پردازد و مدیران ارشد صنایع هر استان حامی مالی آن هستند. متقاضیانی شامل این برنامه می شوند که یک پیشنهاد شغلی از بین ۲۹ شغل مورد نظر این برنامه مهاجرتی داشته باشند، شغل مورد نظر حداقل برای یک سال تضمین شده باشد و این پیشنهاد حداقل تا ۱۲۰ روز از تاریخ درخواست اعتبار داشته باشد.

در ادامه لیستی از مشاغل مورد نیاز این برنامه آورده شده است:

NOC Code Job Title
0131 Telecommunication carriers’ managers
0213 Computer and information systems managers
0512 Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2133 Electrical and electronics engineers
2134 Chemical engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
2171 Information systems analysts and consultants
2172 Database analysts and data administrators
2173 Software engineers and designers
2174 Computer programmers and interactive media developers
2175 Web designers and developers
2221 Biological technologists and technicians
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
2243 Industrial instrument technicians and mechanics
2281 Computer network technicians
2282 User support technicians
2283 Information systems testing technicians
5121 Authors and writers
5122 Editors
5125 Translators, terminologists and interpreters
5224 Broadcast technicians
5225 Audio and video recording technicians
5227 Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts
5226 Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
5241 Graphic designers and illustrators
6221 Technical sales specialists – wholesale trade

 

منبع: Immigration.ca

برای معرفی کامل برنامه اکسپرس اینتری اینجا را کلیک کنید: 

error: Content is protected !!