کامپیوتر

 برنامه مهاجرتی استان انتاریو- OINP Tech Draws

 برنامه مهاجرتی استان انتاریو- OINP Tech Draws Tech Draws یک کتگوری جدید در برنامه استانی انتاریو OINP و زیر شاخه برنامه Human Capital Priorities می باشد. هدف از این برنامه شناسایی افراد با مهارت های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در استخر سیستم اکسپرس اینتری IRCC می باشد.   شرایط برنامه Tech Draws OINP در استخر […]
ادامه مطلب
error: Content is protected !!