کالج Douglas

برچسب: کالج Douglas

کالج Douglas

کالج Douglas بزرگترین مؤسسه آموزش عالی در ایالت British columbia کانادا می باشد. نزدیک به 17000 دانشجو، 8500 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 4210 دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه تحصیل می-کنند. این کالج در رشته های حیطه هنر، علوم، رشته های وابسته به شغل، خدمات انسانی، کسب و کار، مراقبت پزشکی و هنرهای خلاق مدرک کارشناسی ارائه می دهد. تاریخچه این دانشگاه در سال 1970 و با عنوانی که از نام

error: Content is protected !!