پیام پاک مهر

برچسب: پیام پاک مهر

آیا با پایان تاریخ انقضای کارت اقامت دائم، شخص وضعیت اقامت دایم خود را از دست می دهد؟

آیا با پایان تاریخ انقضای کارت اقامت دائم، شخص وضعیت اقامت دایم خود را از دست می دهد؟ پاسخ به سوال بالا خیر است. مقیم دایم (Permanent Resident) به شخصی گفته می شود که با مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های مهاجرتی اقامت دایم، موفق به کسب عنوان اقامت دایم می شود و پس از ورود به کانادا بایستی برای دریافت کارت اقامت دایم اقدام کند. افرادی که در

error: Content is protected !!