ویزای_تحصیلی

برچسب: ویزای_تحصیلی

آپدیت های جدید IRCC برای دانشجویان بین المللی

آپدیت های جدید IRCC برای دانشجویان بین المللی خلاصه ای از آپدیت های جدید IRCC، در طول شیوع ویروس کرونا برای دانشجویان بین المللی ارایه شده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا، دولت کانادا محدودیت های را برای سفر به این کشور قرارداد و همچنین تغییراتی را به صورت موقت در برنامه های مهاجرتی اعمال کرد. با این حال اداره مهاجرت کانادا (IRCC) همچنان متعهد به تامین نیازهای دانشجویان

error: Content is protected !!