ویزای تحصیلی کانادا

برچسب: ویزای تحصیلی کانادا

شرایط و اقدامات سفر به کانادا برای دانشجویان بین المللی

شرایط و اقدامات سفر به کانادا برای دانشجویان بین المللی از تاریخ 20 اکتبر 2020، دانشجویان بین المللی که Study Permit معتبر دارند یا Letter of Introduction از اداره مهاجرت کانادا دریافت کرده اند، مجاز به ورود به کانادا هستند، در صورتی که محل تحصیل آن ها یکی از موسسات آموزشی معتبر (DLI) باشد که برنامه ی آمادگی COVID-19 آن توسط مقامات استانی تایید شده باشد. IRCC برای متقاضیان اصلی

error: Content is protected !!