مهاجرت آگاهانه

برچسب: مهاجرت آگاهانه

به دنبال راه فرار از کشور نباشیم

 امروزه با سخت تر شدن شرایط زندگی در بسیاری از کشورها مانند کشور خودمان بسیاری از افراد به فکر مهاجرت به کشوری با ثبات و با استانداردهای بالای زندگی مانند کانادا افتاده اند. متقاضیان مهاجرت در این راه با اظهارنظرهای مختلف، تجربیات خوب و بد متفاوت و مشاوره های صحیح و نادرست رو به رو می شوند. با ادامه شرایط سخت زندگی در کشور مبدا، فرد متقاضی به جای افزایش آگاهی و انجام تحقیقات لازم و اطلاع از چگونگی زندگی در کانادا، فقط و فقط در فکر فرار از کشور است و بسیاری از موارد مهم را نادیده می گیرد و به قول معروف “فقط می خواهد برود”

error: Content is protected !!