مهاجرت آگاهانه به کانادا

برچسب: مهاجرت آگاهانه به کانادا

مواردی که باید برای مهاجرت آگاهانه به کانادا بدانید

مواردی که باید برای مهاجرت آگاهانه به کانادا بدانید نکات زیر را برای انتخاب شرکت مهاجرتی خود و به منظور مهاجرت آگاهانه و آینده خود و حفاظت از اندوخته مالی خود در نظر بگیرید: تضمین برای دریافت ویزا کاملا غیر قانونی است. اگر فرد یا شرکتی به متقاضی برای دریافت ویزا تضمین داد بایستی دانست که یا قصد کلاهبرداری دارد و یا از قوانین مهاجرتی کانادا هیچگونه اطلاعی ندارد. مهم:

error: Content is protected !!