ممنوعیت سفر به امریکا

برچسب: ممنوعیت سفر به امریکا

ترامپ مهاجرت به آمریکا را تا پایان 2020 متوقف کرد

ترامپ مهاجرت به آمریکا را تا پایان 2020 متوقف کرد رئیس جمهور ترامپ با امضای حکمی، مهاجرت برپایه اشتغال و کار را متوقف کرد، این در حالی است که اقتصاد آمریکا در زمان شیوع ویروس کرونا در حال بهبود می باشد. رئیس جمهور ترامپ دستورالعمل جدیدی را برای محدود کردن مهاجرت به ایالات متحده برای ادامه سال 2020 امضا کرد. این دستورالعمل جدید از تاریخ 24 ژوئن اجرا و در

error: Content is protected !!