مزایای تحصیل در کانادا

مزایای تحصیل در کانادا از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مزایای تحصیل در کانادا از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هزاران نفر از دانشجویان خاورمیانه هر ساله تحصیلات خود را در کانادا به پایان می رسانند. پس از آمریکا و استرالیا، کانادا پذیرای بیشترین دانشجویان بین المللی می باشد. در حال حاضر بیش از 640 هزار دانشجوی بین المللی در کانادا هستند. این جمعیت دانشجویی […]
ادامه مطلب
error: Content is protected !!