مزایای تحصیل در کانادا

برچسب: مزایای تحصیل در کانادا

مزایای تحصیل در کانادا از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

مزایای تحصیل در کانادا از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هزاران نفر از دانشجویان خاورمیانه هر ساله تحصیلات خود را در کانادا به پایان می رسانند. پس از آمریکا و استرالیا، کانادا پذیرای بیشترین دانشجویان بین المللی می باشد. در حال حاضر بیش از 640 هزار دانشجوی بین المللی در کانادا هستند. این جمعیت دانشجویی در ده سال گذشته تقریبا سه برابر شده است. بسیاری از این دانشجویان از خاورمیانه

error: Content is protected !!