مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا

برچسب: مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت کانادا

مدارک مورد نیاز برای مهاجرت کانادا کانادا برنامه های مهاجرتی متفاوتی دارد که برای اقدام در هر کدام، متقاضی به مدارک متفاوتی نیاز خواهد داشت. با توجه به روش مهاجرتی که توسط فرد متقاضی انتخاب می شود مدارک مورد نیاز نیز متفاوت خواهد بود. یک سری از مدارک جز مدارک عمومی هستند و برای اقدام باید تهیه شوند. در زیر به مدارک عمومی که معمولا در همه برنامه های مهاجرتی

error: Content is protected !!