مجوز کار پس از تحصیل

برچسب: مجوز کار پس از تحصیل

آپدیت جدید اداره مهاجرت کانادا در مورد استادی پرمیت و مجوز کار پس از تحصیل

آپدیت جدید اداره مهاجرت کانادا در مورد استادی پرمیت و مجوز کار پس از تحصیل کانادا استادی پرمیت و اپلیکیشن های PGWP که دارای نقص مدرک می باشند، را می پذیرد. این کشور برای دانشجویان بین المللی که قادر به ارائه تمام مدارک لازم برای صدور استادی پرمیت و اپلیکیشن PGWP نیستند پرونده ها را تا زمان امکان ارائه تمامی مدارک باز نگه می دارد. به دلیل شیوع ویروس کرونا

error: Content is protected !!