دریافت اقامت دائم کانادا

برچسب: دریافت اقامت دائم کانادا

بررسی آینده مهاجرت کانادا در جلسه مجازی وزیران و مسوولین مهاجرت کانادا

بررسی آینده مهاجرت کانادا در جلسه مجازی وزیران و مسوولین مهاجرت کانادا وزرای مسئول مهاجرت به صورت مجازی جلسه ای برگزار کردند تا درباره نقش مهاجرت در این شرایط منحصر به فرد در تاریخ کانادا صحبت کنند. مهاجرت قبل از شیوع ویروس کرونا یک مزیت برای کانادا محسوب می شد و اکنون در این شرایط نیز همچنان مهاجران به کانادا کمک می کنند و مهاجرت برای بهبود اقتصادی کانادا بسیار

error: Content is protected !!