دانشگاه capilano

برچسب: دانشگاه capilano

دانشگاه capilano

دانشگاه capilano یک دانشگاه دولتی است، که در Vancouver شمالی در British Columbia و با ساحل آفتابی و نوار دریایی در کشور کانادا قرار دارد. این دانشگاه در سال 1968 به عنوان کالج Capilano و توسط انجمن نظارت بر مدارس و در پاسخ به نیاز بومیان این منطقه به مؤسسه دولتی، در North Shore و Howe Sound تأسیس شد. اولین بار 784 نفر در این کالج ثبت نام کردند. در

error: Content is protected !!