حقوق

برچسب: حقوق

حقوق معلمان در کانادا چقدر است؟

حقوق معلمان در کانادا چقدر است؟ معلمان در سرتاسر کانادا از جنبه­ های بسیاری وضعیت متفاوتی دارند. اما بزرگترین این تفاوت­ها میزان حقوق دریافتی آنهاست. بر اساس حقوق دریافتی و مزایای شغلی معلمان مدارس دولتی از وضعیت بسیار خوبی برخوردارند چرا که بیشترین دستمزد و مزایا را دریافت کرده و دو ماه از سال را کلاً تعطیل هستند. ناگفته نماند که در بعضی مناطق کانادا این معلمان بیش از 100,000

error: Content is protected !!