تجربه کانادایی

برچسب: تجربه کانادایی

کانادا در اقدامی بی سابقه برای هزاران متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه صادر کرد!!

کانادا در اقدامی بی سابقه برای هزاران متقاضی مهاجرت به کانادا دعوتنامه صادر کرد!! کانادا در روز گذشته در آخرین گزینش اکسپرس انتری شاخه ی تجربه کانادایی برای 27،332 متقاضی اقامت دائم دعوت نامه صادر کرد. پایین ترین امتیاز CRS در این گزینش 75 بوده است! بزرگترین گزینش اکسپرس انتری و پایین ترین امتیاز CRS تاکنون! قبل از این، بیشترین تعداد گزینش در سیستم اکسپرس انتری با صدور 5000 دعوتنامه

error: Content is protected !!