تاثیر کرونا بر مهاجرت به کانادا

برچسب: تاثیر کرونا بر مهاجرت به کانادا

کرونا و محدودیت های سفر، بزرگترین ضربه به رشد جمعیت کانادا

کرونا و محدودیت های سفر، بزرگترین ضربه به رشد جمعیت کانادا نرخ رشد جمعیت کانادا بین 1 جولای تا 30 سپتامبر 2020 همچنان ثابت مانده است و تنها افزایش خالص جمعیت 2767 نفر مشاهده شد. این کمترین رشد ثبت شده از سال 1946 تاکنون است. اطلاعات مطابق برآورد جمعیتی سه ماهه و منتشر شده توسط آمار کانادا است. رشد کند، عمدتا ناشی از مهاجرت منفی است. بدان معنا که تعداد

error: Content is protected !!