بریتیش

مؤسسه فناوری British Columbia

مؤسسه فناوری British Columbia یا به اختصار BCIT، یک مؤسسه آموزش عالی پلی تکنیک است. این مؤسسه دارای 5 پردیس (Campus) در منطقه Metro Vancouver است و پردیس اصلی اش در Burnaby ایالت British Columbia واقع شده است. همچنین یک پردیس فناوری هوا فضا در Richmond، پردیس Marine Campus در شهری در Vancouver شمالی، پردیس […]
ادامه مطلب
error: Content is protected !!