برنامه های اینده مهاجرت به کانادا

برچسب: برنامه های اینده مهاجرت به کانادا

وزیر مهاجرت کانادا برنامه های آینده مهاجرت پس از کرونا را شرح داد

وزیر مهاجرت کانادا برنامه های آینده مهاجرت پس از کرونا را شرح داد Marco Mendicino با حضور در جلسه پرسش و پاسخ در مورد تاثیر ویروس کرونا بر روی برنامه های مهاجرتی کانادا در ماه ها و سال های آینده خبر داد. Mendicino چندین آپدیت جدید در مورد تاثیر ویروس کرونا بر آینده سیستم مهاجرتی کانادا را به اشتراک گذاشت. وزیر مهاجرت کانادا برنامه های آینده مهاجرت پس از کرونا

error: Content is protected !!