برنامه مهاجرتی

برچسب: برنامه مهاجرتی

آغاز رسمی برنامه مهاجرتی Agri-Food Pilot کانادا

آغاز رسمی برنامه مهاجرتی Agri-Food Pilot کانادا این برنامه مهاجرتی راهی برای رسیدن به اقامت دائم برای افراد متخصص در صنایع غذایی و کشاورزی خاص می باشد. این برنامه مهاجرتی برای رفع نیاز های نیروی کار برای کارفرمایان کانادایی در بخش فرآوری گوشت، تولید قارچ و محصولات گلخانه ای و صنایع دامپروری می باشد. افرادی که ویزای موقت دارند و اکنون در کانادا در بخش های معرفی شده مشغول به

error: Content is protected !!