اینده مهاجرت به کانادا

برچسب: اینده مهاجرت به کانادا

کانادا تا سال 2023 بیش از 400 هزار مهاجر در سال می پذیرد

کانادا تا سال 2023 بیش از 400 هزار مهاجر در سال می پذیرد در 30 اکتبر وزیر مهاجرت کانادا، مارکو مندیچینو، برنامه ی مهاجرت تا سال 2023 را اعلام کرد، هدف از این برنامه افزایش میزان مهاجرت برای کمک به بهبود اقتصاد کانادا پس از همه گیری کرونا و ایجاد شغل برای قشر متوسط جامعه است. با همه گیری کرونا، نقش مهاجران در رفاه جامعه کانادا و در تمام بخش

بررسی آینده مهاجرت کانادا در جلسه مجازی وزیران و مسوولین مهاجرت کانادا

بررسی آینده مهاجرت کانادا در جلسه مجازی وزیران و مسوولین مهاجرت کانادا وزرای مسئول مهاجرت به صورت مجازی جلسه ای برگزار کردند تا درباره نقش مهاجرت در این شرایط منحصر به فرد در تاریخ کانادا صحبت کنند. مهاجرت قبل از شیوع ویروس کرونا یک مزیت برای کانادا محسوب می شد و اکنون در این شرایط نیز همچنان مهاجران به کانادا کمک می کنند و مهاجرت برای بهبود اقتصادی کانادا بسیار

error: Content is protected !!