افتتاح حساب در خارج

برچسب: افتتاح حساب در خارج

باز کردن حساب بانکی در کانادا

 باز کردن حساب بانکی در کانادا در کانادا 5 بانک مهم و اصلی برای  باز کردن حساب بانکی در کانادا وجود دارد: (Royal Bank of Canada (RBC (Toronto-Dominion Bank (TD Bank of Nova Scotia Bank of Montreal (Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC به غیر از این 5 بانک بزرگ تعداد زیادی بانک های خارجی و موسسات مالی نیز در کانادا وجود دارند که خدمات مالی و اعتباری را به

error: Content is protected !!