اصطلاحات بانکی

برچسب: اصطلاحات بانکی

معرفی اصطلاحات مفید کردیت کارت و سیستم بانکی کانادا

همین الان فرم ارزیابی رایگان  پیرسوک رو تکمیل کن و در کمترین زمان ممکن به کانادا مهاجرت کن! فرم ارزیابی رایگان معرفی اصطلاحات مفید کردیت کارت و سیستم بانکی کانادا Available Credit میزان باقی مانده کردیت شما در کردیت کارت Statement Balance صورتحساب کل  بدهی شما به بانک یا موسسه مالی Statement Date تاریخی که صورتحساب شما صادر شده است Current Balance میزان بدهی کلی شما در تاریخ امروز Payment

error: Content is protected !!