اصطلاحات بانکی

معرفی اصطلاحات مفید کردیت کارت و سیستم بانکی کانادا

معرفی اصطلاحات مفید کردیت کارت و سیستم بانکی کانادا   Available Credit میزان باقی مانده کردیت شما در کردیت کارت Statement Balance صورتحساب کل  بدهی شما به بانک یا موسسه مالی Statement Date تاریخی که صورتحساب شما صادر شده است Current Balance میزان بدهی کلی شما در تاریخ امروز Payment Due تاریخی که بانک به […]
ادامه مطلب
error: Content is protected !!