اتوبوس

برچسب: اتوبوس

استان British Columbia بهرین استان کانادا از نظر سیستم حمل و نقل

استان British Columbia  بهرین استان کانادا از نظر سیستم حمل و نقل بر اساس اعلام صفحه فیسبوک TransLink استان British Columbia جایزه بهترین سیستم حمل و نقل سال ۲۰۱۹ را کسب کرده‌ است. بر گزارش Vancouver Sun  عواملی که در این انتخاب نقش داشته‌اند رشد تعداد مشتریان، عملکرد کارآمد، حفظ نوآوری، خدمات مشتریان، مدیریت مالی، بازاریابی و وفاداری مشتریان بین سال‌ های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بوده‌ است. مشتریان این سیستم

error: Content is protected !!