Startup Visa Program

فهرست مطالب

برنامه مهاجرتی استارت آپ فرصتی بسیار مناسب برای اقدام و دریافت اقامت دائم کانادا برای افراد واجد شرایط.


اگر شرایط فوق را دارید، فرم ارزیابی سرمایه گذاری در کانادا را در وبسایت پیرسوک تکمیل کنید.

تکمیل فرم استارت آپ

error: Content is protected !!