دولت کانادا اعلام کرده که در سال 2018 بیش از 92000 متقاضی از طریق سیستم اکسپرس اینتری اقامت دایم کانادا را به دست آورده اند.

error: Content is protected !!