نتایج سیزدهمین انتخاب Draw در برنامه استانی ساسکاچوان در شاخه OID و چهاردهمین انتخاب در شاخه EE

فهرست مطالب

نتایج سیزدهمین انتخاب Draw در برنامه استانی ساسکاچوان در شاخه OID و چهاردهمین انتخاب در شاخه EE

سیزدهمین و چهاردهمین دور انتخاب در برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان در هر 2 زیر شاخه این برنامه انجام شد:

در شاخه EE تعداد 268 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 68 رسید.

در شاخه OID هم 211 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 68 رسید.

در این انتخاب فقط ناک های مربوط به تکنیسین های حسابداری و معماری، نانوا و شیرینی پز، تکنیسین های فوریت های پزشکی و آزمایشگاهی انتخاب شدند.

لیست کامل مشاغل مورد نیاز این برنامه استانی در لینک زیر:

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!