کبک مقام اول را برای داشتن زیبا ترین خیابان در جهان در سال 2019 کسب کرد

فهرست مطالب

کبک مقام اول را برای داشتن زیبا ترین خیابان در جهان در سال 2019 کسب کرد

امسال فهرستی از زیباترین خیابان ها در جهان تهیه شد که شامل ۲۵ خیابان است. این خیابان ها از لحاظ مسیرهای چشم نواز، سنگفرش ها، کوچه های تاریخی، زیبایی های مدرن و غیره بررسی شدند. در این فهرست خیابان Petit Champlain شهر کبک در جایگاه نخست قرار گرفت.
این رقابت در میان شهرهایی از کشورهای ایتالیا، ژاپن، بلژیک، پرتغال و بسیاری کشورهای دیگر بود.

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!