برزیل در راستای توسعه گردشگری، دریافت ویزا برای کانادایی ها را لغو کرد

فهرست مطالب

برزیل در راستای توسعه گردشگری، دریافت ویزا برای کانادایی ها را لغو کرد.

دولت برزیل برای توریست های ایالات متحده، کانادا، استرالیا و ژاپن ویزا را لغو کرد با این حال دولت کانادا توصیه می کند که مسافران کانادایی با توجه به میزان جرائم در برزیل با احتیاط به این کشور سفر کنند.
برزیلی ها برای ورود به کانادا به ویزا و مجوز سفر الکترونیک نیاز دارند.

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!