شهر تورنتو در تاریخ ۱۷ ژوئن برای Raptors Parade به خیابان ها آمد

فهرست مطالب

شهر تورنتو در تاریخ ۱۷ ژوئن برای Raptors Parade به خیابان ها آمد

براساس اعلام سخنگوی Maple Leaf Sports & Entertainment، حدودا 2 میلیون نفر در بعد از ظهر هفدهم ژوئن در مسیر Raptors parade در شهر تورنتو جمع شدند.

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!