نرخ اشتغال مهاجران جدید به کانادا در سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است

فهرست مطالب

نرخ اشتغال مهاجران جدید به کانادا در سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است.

بر اساس گزارش تحلیلی دولت فدرال، کانادا بیش از قبل مرزهای خود را به روی مهاجران گشوده و سهم این افراد برای اشتغال در سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده است. این تجزیه و تحلیل، نگاه دقیقتری به تاثیر مهاجرت در سال های اخیر بر نیروی کار دارد. پس از کاهش رشد اقتصادي در زمستان گذشته، نرخ بيكاری در بازه زمانی حدودا 40 ساله كاهش يافته است.

بر این اساس میزان اشتغال مهاجران بین 25 تا 54 ساله که کمتر از پنج سال پیش وارد کانادا شده اند، در سال گذشته 71 درصد بوده است. همانطور که انتظار میرود این میزان بالاترین سطح اشتغال از سال 2006 تاکنون است. این گزارش ها نشان می دهد که روند مشابهی برای مهاجران بین پنج تا ده سال گذشته صورت گرفته است. در مقایسه با دوره قبل از رکود اقتصادی، مشارکت نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری مهاجران بهتر از یک دهه گذشته بود. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که بر اساس این معیارها مهاجران با چشم انداز و درآمد بهتری روبرو خواهند بود. سهم اشتغال مهاجرین با تحصیلات متوسطه از 75 درصد در سال 2006 به 80 درصد در سال 2018 افزایش یافته است.
کانادا در سال های اخیر از مهاجران بیشتری استقبال کرده است و دولت قصد دارد بیشتر در این زمینه اقدام کند. این تعداد از 331000 نفر مهاجر در سال جاری به 341000 نفر در سال 2020 و 350000 نفر در سال 2021 خواهد رسید.

منبع: GlobalNews

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!