ده کشور برتر جهان در سال 2019

فهرست مطالب

ده کشور برتر جهان در سال 2019

طبق یک رتبه بندی جدید از گزارش U.S. News & World بطور سومین سال متوالی سوئیس بهترین کشور جهان شناخته شد.
رتبه بندی سالانه این نشریه، پاسخ های بیش از 20000 شرکت کننده را بررسی می کند. صاحبان مشاغل و شهروندان 36 کشور، با توجه به 75 معیار از جمله کیفیت زندگی، نفوذ اقتصادی، قدرت، آموزش، حفظ محیط زیست و غیره، 80 کشور را ارزیابی می کنند.
طبق اعلام U.S. News کانادا بطور متوالی از لحاظ معیارهایی مانند شرایط شغلی و شهروندی در رتبه سه کشور برتر جهان قرار گرفت. همچنین کانادا در میان نظرسنجی های millennial رتبه اول در میان کشورها را به خود اختصاص داده است.

۱- سویس
۲- ژاپن
۳- کانادا
۴- آلمان
۵- انگلستان
۶- سوئد
۷- استرالیا
۸- ایالات متحده آمریکا
۹- نروژ
۱۰- فرانسه

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!