تورنتو دارای سریعترین نرخ رشد جمعیت در بین شهرهای آمریکا و کانادا

فهرست مطالب

تورنتو دارای سریعترین نرخ رشد جمعیت در بین شهرهای آمریکا و کانادا

بر اساس جدیدترین مطالعه انجام شده در
Ryerson University’s Centre for Urban Research and Land Development
شهر تورنتو از ماه جولای 2017 تا جولای 2018 رشد جمعیتی بسیار زیاد را تجربه کرده که مهمترین عامل آن ورود مهاجرین و دانشجویان بین المللی بسیار به این شهر گزارش شده است. در این رده بندی شهر Phoneix آمریکا در مکان دوم جای گرفت و شهرهای New York و Chicago رشد جمعیتی منفی را تجربه کردند. در لیست زیر می توانید سرعت افزایش جمعیت شهرهای بزرگ آمریکای شمالی را مشاهده کنید:

1- Toronto 77,435 persons
2- Phoneix 25,288 persons
3- San Antonio 20,824 persons 
4- Forth Worth  19,552 persons 
5- Seattle 15,354 persons 
6- Charlotte  13,151 persons 
7- Los Angeles  8,454 persons 
8- Boston  6,307 persons 
9- Chicago  -7,037 persons 
10- New York  -39,523 persons 

نویسنده: پیام پاک مهر

error: Content is protected !!