پنجمین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان

فهرست مطالب

پنجمین دور انتخاب (Draw) در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID


لحظاتی پیش پنجمین دور انتخاب در برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان انجام شد:

  • در شاخه EE تعداد 247 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 63 رسید.
  • در شاخه OID هم 267 پروفایل انتخاب شد و حداقل امتیازات متقاضیان انتخاب شده به 64 رسید.

لازم به توضیح است که همه متقاضیان انتخاب شده در هر 2 شاخه مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کرده بودند. 

توضیحات کامل در مورد برنامه نیروی متخصص ساسکاچوان شاخه EE و OID را از طریق لینک های زیر مطالعه کنید. 

شاخه EE: 

https://goo.gl/JGC9fJ

شاخه OID: 

https://goo.gl/QEs7su

مرجع خبر:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

error: Content is protected !!