تغییر رویه اداره مهاجرت کانادا در برنامه های اسپانسرشیپ والدین و پدر و مادربزرگ

فهرست مطالب

تغییر رویه اداره مهاجرت کانادا در برنامه های اسپانسرشیپ والدین و پدر و مادربزرگ برای سال 2019


اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر و مادر بزرگ ها تغییرات اساسی و بسیار مفیدی را تجربه خواهد کرد:

نخستین تغییر مهم در این برنامه جایگزینی سیستم First Come, First Served به جای سیستم قرعه کشی کنونی خواهد بود. بدین ترتیب که دیگر قرعه کشی وجود نخواهد داشت و متقاضیانی که واجد شرایط اسپانسرشدن والدین شوند، در هر زمانی می توانند اپلیکیشن خود را سابمیت کنند.

دومین تغییری که قرار است اعمال شود افزایش سقف ظرفیت پذیرش پرونده ها به 20 هزار پرونده در سال خواهد بود.

https://goo.gl/u2okVg

error: Content is protected !!