جدول موجودی حساب بانکی مورد نیاز

فهرست مطالب

موجودی حساب بانکی مورد نیاز Proof of Funds در برنامه نیروی متخصص فدرال زیر مجموعه سیستم اکسپرس اینتری 


 

در جدول زیر شما می توانید حداقل موجودی حساب بانکی (Proof of Funds) به دلار کانادا را به ازای تعداد اعضای خانواده مشاهده فرمایید. 

 

error: Content is protected !!