برنامه نیروی متخصص خارجی Manitoba

فهرست مطالب

برنامه نیروی متخصص خارجی  استان مانیتوبا 


تمام متقاضیان برنامه نبروی متخصص خارجی استان مانیتوبا باید دارای یک Connection در مانیتوبا باشند که از طریق پشتیبانی اعضای خانواده یا دوستان   support of family members or friends و یا تحصیل قبلی یا سابقه کار در استان previous education or work experience و یا دعوت مستقیم  از سوی استان مانیتوبا MPNP به عنوان بخشی از طرح جذب نیروی کار استراتژیک ارسال شده باشد ارائه­ پذیر است.

حمایت در منیتوبا

حامی در مانیتوبا یک ساکن مستقر در استان است که از دوستان یا اقوام متقاضی است و مایل و قادر به بررسی و حمایت از برنامه متقاضی جهت اسکان و اشتغال در جامعه مقصدش باشد. حامی در مانیتوبا باید از اقوام نزدیک یا دوست/اقوام دور متقاضی باشد و باید:

 • قادر به ارائه مدارک جهت اثبات اسکان و استقرار در مانیتوبا و اینکه به مدت یک سال به صورت پیوسته در استان اقامت داشته باشند (برای مثال: کپی کارت بهداشت مانیتوبا)
 • دارای اقامت دایم یا شهروندی کانادا باشند (برای مثال: کپی کارت اقامت دائم)
 • قادر به اثبات ارتباط به اندازه کافی نزدیک با متقاضی و مانیتوبا باشند
 • قادر به اثبات این موضوع باشند که تمام متقاضی­ های قبلی که پشتیبانی کرده منتج به یک استقرار موفق و از لحاظ اقتصادی پایدار شده اند.
 • قادر به حمایت از برنامه اسکان متقاضی باشند.

برای اقوام نزدیک، هم پشتیبان و هم متقاضی باید جهت اثبات رابطه خانوادگی خود مدارک ارائه کنند.

برای دوستان و اقوام دور، کسی از خانوار آن­ها نباید در حال حاضر حامی کاندید یا متقاضی MPNP، و یا هر شخصی تحت برنامه مهاجرتی دیگری به کانادا باشند.

در نهایت، حامی متقاضی نباید شامل موارد زیر باشد و MPNP، بخش دوم برنامه اسکان که توسط اشخاص زیر امضا شده باشد را قبول نخواهد کرد:

 • مشاور مهاجرتی که هزینه ­ای دریافت نموده
 • هرکسی که اقوام یا دوست ثابت شده متقاضی یا همسر متقاضی نباشد 

 

حامی متقاضی در مانیتوبا ارتباط متقاضی با این استان است، برای احراز صلاحیت در MPNP متقاضی باید بتوانید نشان دهد که می­تواند امتیازات کافی را در ارزیابی بخش­های زبان، اشتغال ­پذیری، آموزش، سن و تطبیق­ پذیری را بر اساس برگه خود-ارزیابی MPNP کسب کند. برگه خود ارزیابی

نکته: متقاضیانی که پشتیبان مانیتوبایی دارند باید آن شخص را به عنوان مخاطب محلی جهت مکاتبات با MPNP معرفی نمایند تا حامی متقاضی اختیار مذاکره در مورد درخواست متقاضی را داشته باشد.

 

روابط خانوادگی

یک حامی در مانیتوبا برای اینکه خویشاوندنزدیک در نظر گرفته شود باید یکی از نسبت­های زیر را با متقاضی (یا همسر وی) داشته باشد:

 • خواهر یا برادر
 • خواهرزاده یا برادرزاده (مثال: فرزند خواهر یا برادر شما)
 • عمو، عمه، دایی یا خاله (مثال: برادر یا خواهر پدر یا مادر شما)
 • پسرعمو، پسرعمه، پسردایی، پسرخاله، دخترعمو، دخترعمه، دختردایی، دخترخاله
 • مادر یا پدر
 • مادربزرگ یا پدربزرگ

 

آیا فرزندان می­توانند حامی والدین شوند؟

خیر. فرزندانی که در مانیتوبا زندگی می­کنند نمی­ توانند به عنوان حامی در مانیتوبا برای تقاضای MPNP والدین خود باشند.

 

 

آیا کانادایی­ها یا مقیمان دائم می­توانند حامی یک درخواست برای همسر خود شوند؟

در صورتی که متقاضی با یک کانادایی یا مقیم دائم کانادا ازدواج کرده ­است، صلاحیت تقاضای MPNP را ندارد، اما ممکن است واجد شرایط قسمت حمایت همسری IRCC شود. 

نکته مهم: MPNP نیاز به اطلاعات تماس به روز از حامی مانیتوبایی متقاضی دارد. حامی متقاضی در صورتی که به محل جدیدی نقل مکان کنند باید آدرس جدید خود را به MPNP اعلام کند، همچنین هرگونه تغییرات دیگری در اطلاعات تماس خود را نیز باید به MPNP اعلام کند. در صورتی که MPNP قادر به برقراری تماس با پشتیبان متقاضی به کمک اطلاعات موجود در پرونده نباشد، درخواست متقاضی ممکن است رد شود.

تجربه کار در منیتوبا

تجربه در مانیتوبا به این معناست که متقاضی در گذشته به عنوان کارگر خارجی یا دانشجوی بین­ المللی در استان مانیتوبا زندگی کرده باشد.

تجربه در مانیتوبا رابطه متقاضی است، برای احراز صلاحیت در MPNP متقاضی باید بتواند نشان دهد که می­تواند امتیازات کافی را در ارزیابی بخش­ های زبان، اشتغال ­پذیری، آموزش، سن و تطبیق­ پذیری بر اساس برگه خود-ارزیابی MPNP کسب کند.  برگه خود ارزیابی

کارگران ماهری که به فکر تقاضا با رابطه تجربه در مانیتوبا هستند می­توانند جهت اطلاع از امتیازات تعلق گرفته به سابقه کاری یا تحصیلی (که امتیاز آن وابسته به سطح و مدت تحصیل است) در مانیتوبا به برگه امتیازبندی برگه خود ارزیابی مراجعه کنند.

سابقه کاری در مانیتوبا:

 • در گذشته متقاضی به صورت تمام وقت برای یک کارفرمای مانیتوبایی به مدت حداقل 6 ماه کار کرده است.
 • نامه گواهی کارفرما را با سربرگ شرکت و کپی مجوز کار را جهت اثبات اینکه در مانیتوبا کار کرده است ارائه نمایند.

سابقه تحصیلی در مانیتوبا:

 • به عنوان یک دانشجوی بین­ المللی متقاضی در یک دانشگاه و یا کالج عمومی، یا هنرستان خصوصی ثبت شده یا فنی­ حرفه­ ای در یک آموزش تایید شده یا برنامه آموزشی شرکت کرده و آن را تکمیل کرده­ است (مطالعات زبان مورد تایید نیست).
 • برای اثبات تحصیل خود در مانیتوبا، متقاضی باید مجوز(های) تحصیل، ریزنمرات آکادمیک و گواهی، دیپلم یا مدرکی که از تکمیل دوره بدست آورده­ است را ارائه نمایند.

 

error: Content is protected !!