آبشارهای زیبای همیلتون در انتاریو

فهرست مطالب

آبشارهای همیلتون کاناداآبشارهای همیلتون کاناداآبشار همیلتون کاناداآبشار همیلتون کاناداآبشارهای همیلتون کاناداتحصیل در کاناداآبشار همیلتون کانادا

ویزای کانادا

 

آبشارهای زیبای Tew’s Falls، Websters Falls و Sherman Falls و منطقه حفاظت شده Dundas Peak در اطراف شهر همیلتون انتاریو در ماه می 2018

 

Pictures taken by: Payam Pakmehr

error: Content is protected !!