تاریخ های Draw اکسپرس اینتری از سال 2017

فهرست مطالب

جدول تاریخ های Draw اکسپرس اینتری و صدور دعوتنامه (ITA) از سال 2017

 

حداقل امتیازات قبولی برای دریافت دعوتنامه تعداد افراد دعوت شده تاریخ انتخاب Draw

468 

2,902 4 ژانویه 2017

459 

3,334 11 ژانویه 2017

453 

3,508 25 ژانویه 2017

447 

3,644 8 فوریه 2017

441 

3,611 22 فوریه 2017

434 

3,884 1 مارچ 2017

441 

3,749 24 مارچ 2017

431 

3,753 5 آوریل 2017

423 

3,923 12 آوریل 2017

415 

3,665 19 آوریل 2017

423 

3,796 4 می 2017

415 

3,687 17 می 2017

775 

143 26 می 2017

 199 (Trades)

400 26 می 2017

413 

3,877 31 می 2017

449 

3,409 28 ژوئن 2107

440 

3,202 12 جولای 2017

441 

3,264 2 آگوست 2017

433 

2,991 9 آگوست 2017

434 

3,035 23 آگوست 2017

435 

2,772 6 سپتامبر 2017

433 

2,871 20 سپتامبر 2017

438 

2,801 2 اکتبر 2017

436 

2,757 18 اکتبر 2017

673 

290 1 نوامبر 2017

241 (Trades)

505 1 نوامبر 2017

458 

2,000 8 نوامبر 2017

439 

2,750 15 نوامبر 2017

452 

2,750 6 دسامبر 2017

446 

2,750 20 دسامبر 2017

446 

2,750 10 ژانویه 2018

444 

2,750 24 ژانویه 2018
442  3,000 7 فوریه 2018
442  3,000 21 فوریه 2018
456  3,000 14 مارچ 2018
446  3,000 26 مارچ 2018
444  3,500 11 آوریل 2018
441  3,500 25 آوریل 2018
441  3,500 9 می 2018
440  3,500 23 می 2018
451  3,750 13 ژوئن 2018
442  3,750 25 ژوئن 2018
442  3,750 11 جولای 2018
441  3,750 25 جولای 2018
440  3,750 8 آگوست 2018
440 3,750 22 آگوست 2018
440  3,900 5 سپتامبر 2018
 441 3,500 19 سپتامبر 2018
445 3,900 3 اکتبر 2018
440 3,900 15 اکتبر 2018
442  3,900 29 اکتبر 2018
449  3,900 14 نوامبر 2018
445 3,900 28 نوامبر 2018
445 3,900 12 دسامبر 2018
439 3,900 19 دسامبر 2018
449 3,900 9 ژانویه 2019
443 3,900 23 ژانویه 2019
438 3,350 30 ژانویه 2019
457 3,350 20 فوریه 2019
454 3,350 6 مارچ 2019
452 3,350 20 مارچ 2019
451 3,350 3 آوریل 2019
451 3,350 17 آوریل 2019
450 3,350 1 می 2019
472
3600
14 نوامبر 2019
471
3600
27 نوامبر 2019
472 3200
12 دسامبر 2019
469
3200
20 دسامبر 2019
473
3400
8 ژانویه 2020
471
3400
22 ژانویه 2020

 

برای مشاهده آپدیت های جدید کلیک کنید

 

آیا تصمیم دارید به کانادا مهاجرت کرده و با کمترین هزینه مستقیما به اقامت دایم این کشور دست یابید؟

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا را تکمیل کرده و وضعیت خود را رایگان بررسی کنید.

 

فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

 

error: Content is protected !!