انگشت نگاری برای ویزای کانادا

فهرست مطالب

انگشت نگاری برای ویزای کانادا 


دوستان عزیز همانگونه که اطلاع دارید متقاضی بایستی برای تقاضای یکسری از ویزاهای کانادا به سفارت و یا دفاتر VAC یا همان Visa Application Center
در کشورهای اطراف ایران مراجعه کند و در این دفاتر بیومتریک (انگشت نگاری و عکسبرداری) را انجام دهد. این ویزاها شامل:

  • ویزاهای ویزیتوری و بیزنس ویزیتوری
  • ویزای کار
  • ویزای تحصیلی
  • و ویزاهای اقامت دایم

می باشند. 

لازم به توضیح است که انگشت نگاری فقط مخصوص متقاضیان ۱۴ تا ۷۹ ساله می باشد و افرادی که زیر ۱۴ سال و یا ۸۰ سال به بالا دارند نیازی به ارایه بیومتریک نخواهند داشت.

نکته بعدی و قابل توجه اینست که برای انگشت نگاری، نیازی به گرفتن وقت قبلی از سفارت و یا دفاتر VAC نخواهد بود و متقاضی می تواند بدون وقت قبلی به این مراکز مراجعه کند.

و نکته آخر اینکه محل ارایه بیومتریک در پرونده متقاضی تاثیری نخواهد گذاشت و متقاضی می تواند در هر یک از مراکز VAC در اطراف ایران انگشت نگاری را انجام دهد.

* برای اطلاع از لزوم انگشت نگاری برای ویزای کانادا این مطلب را ملاحظه کنید.

error: Content is protected !!