نرم افزار محاسبه امتیاز در برنامه ساسکاچوان

فهرست مطالب

نرم افزار محاسبه امتیاز در برنامه ساسکاچوان


با وارد کردن اطلاعات زیر می توانید امتیاز خود را در برنامه استانی ساسکاچوان هر دو شاخه EE و OID محاسبه نمایید.

 

تحصیلات :
 

سوابق کاری شما در ۵ سال گذشته (ناک شغلی شما نباید در لیست مشاغل غیر قابل قبول باشد) :
 

سوابق کاری شما در 6 تا 10 سال گذشته (ناک شغلی شما نباید در لیست مشاغل غیر قابل قبول باشد) :
 

سطح زبان (با آزمون های آیلتس جنرال، CELPIP و TEF فرانسه سنجیده می شود):

(برای محاسبه ی نمره ی CLB از این جا کمک بگیرید )

 

آزمون زبان دوم انگلیسی یا فرانسه:


 

سن متقاضی:

 

فاکتورهای انطباق پذیری:
محاسبه

 

error: Content is protected !!